/Nasze cele
Nasze cele 2017-10-05T10:48:17+00:00

Rozwój PRO i EKO zamiast PRZECIW i SZYBKO

Sprawy, które dziś szczególnie Nas zajmują:

  • szeroko rozumiana edukacja ekologiczna
  • edukacja prozdrowotna
  • ochrona, promocja i praktyczne wdrażanie do naszego życia roślin i ziół o działaniu prozdrowotnym
  • współpraca na rzecz biznesu odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie
  • promocja tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa
  • wdrażanie i promocja zrównoważonego rozwoju oraz postaw proekologicznych
  • zaangażowanie w kampanie wzywające do stworzenia regulacji prawnych przyczynających się do zachowania jak najwyższej jakości środowiska naturalnego i równowagi ekologicznej w naszym kraju

Nasze działania opieramy na współpracy i współdziałaniu z  organizacjami pozarządowymi, administracją, lokalnymi ośrodkami kulutury, szkołami i uczelniami wyższymi, a także przemysłem i biznesem, który troszczy się o środowisko.

Od 2010 r. jesteśmy członkami i członkiniami Zielonej Inicjatywy Gospodarczej.