/Regulamin
Regulamin 2017-10-13T13:44:43+00:00

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO
PROWADZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.EKOMOST.ORG

z dnia 12 października 2017 r.

Informacje ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego EkoMost, dostępnego pod adresem www.ekomost.org

2. Sklep Internetowy EkoMost, prowadzony jest przez: Fundacja EkoMost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Praska 51/6b, 30-322 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000353888, NIP: 6762420689, REGON: 121206469.

3.Biuro Obsługi Klienta Sklepu mieści się przy ul. Hlonda 2/81, 02-972 Warszawa; czynne w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku; kontakt poprzez adres e-mail kontakt@ekomost.org lub telefonicznie pod numerem +48 505125915

4.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem www.ekomost.org w zakładce Książka, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie;

Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep;

Towar – produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dotpay;

Biuro Obsługi Klienta – punkt prowadzony przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 3, w którym w szczególności można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep i służący do kontaktu ze Sklepem;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);

u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

§ 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczną wiadomość zwrotną z informacją, że Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

1.3. W zamówieniu Klient dokonuje:

  • wyboru zamawianych Towarów

  • oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy

  • wyboru sposobu płatności.

1.4. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych Towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

1.5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

1.6. Zamówienia są realizowane do 7 dni roboczych. Większość Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu jest dostępna natychmiast, dlatego zamówione produkty wysyłane są w dni robocze jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od godziny złożenia zamówienia i potwierdzenia płatności). W przypadku Towarów, których Sklep nie posiada w magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć się do 7 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep.

1.7. Czas i opłaty za doręczenie przesyłki zależą od wyboru przez Klienta sposobu dostawy; informacje te zawarte są w zakładce Koszty i sposoby dostawy w Serwisie Klienta.

1.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, w związku z czym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

1.9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek, wyłącznie w języku polskim.

1.10. Przy składaniu zamówienia Klient akceptuje Regulamin, mając uprzednio możliwość zapoznania się z nim.

1.11. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie.

§ 2. Zmiany w zamówieniach

2.1 Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu wysłania towaru).

2.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

2.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące, w szczególności zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy, zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail podanego na zamówieniu lub z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

§ 3. Ceny towarów

3.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

3.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.4. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do zmiany sposobu dostawy, w tym wypadku Klient płaci zawsze korzystniejszą cenę. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient.

3.5. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość wysyłki zagranicznej istnieje tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z Biurem Obsługi Klienta.

§ 5. Formy płatności i nadpłaty

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • Przelew bankowy, Przelew elektroniczny lub karta kredytowa; przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

  • płatność przy odbiorze za pobraniem u kuriera (dodatkowy koszt 6 zł)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i Przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5.2. Towary z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową lub Przelewem elektronicznym.

5.3. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

5.4. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu powstania nadpłaty, uznania reklamacji lub zwrotu towaru Klient otrzyma w taki sam sposób, w jaki wpłacił pieniądze lub na życzenie Klienta w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta.

§ 6. Reklamacje

6.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego (np. ten sam produkt może posiadać nieco inne opakowanie, zmodyfikowane z inicjatywy producenta, co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność).

6.2 Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

6.3 Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinny być dostarczone przez Klienta do Biura Obsługi Klienta na własny koszt.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep wraz z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia Towaru lub wymiany na nowy jak również w sytuacji, gdy Towar był już wymieniany albo naprawiany, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru lub za zgodą Klienta Sklep zaoferuje mu inne, dostępne Towary do wyboru.

6.5. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

6.6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 8. Dane osobowe

8.1 Po złożeniu zamówienia w Sklepie dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”,

8.2 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.3. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.ekomost.org

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

9.2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość wynika z odpowiednich przepisów.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2017 r.,

9.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ekomost.org. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9.6 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu internetowego WWW.EKOMOST.ORG

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać Towar na adres Biura Obsługi Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja EkoMost

ul. Praska 51/6b

30-322 Kraków

adres do korespondencji:

ul. Hlonda 2/81

02-972 Warszawa
kontakt@ekomost.org

Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………………………………………….., numer oferty …………………………………………………………………………………………,

data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………..,

data odbioru towaru ……………………………………………………………………………….,


Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………
Data……………………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu internetowego WWW.EKOMOST.ORG

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Zasady ogólne

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2. Użytkownik, korzystający z formularza kontaktowego, podaje swoje dane osobowe przy korzystaniu z ww. Usługi.

3. Użytkownik zarejestrowany podaje swoje dane osobowe przy zakładaniu Konta.

§3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik, korzystający z formularza kontaktowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa w ust. 1 i 2.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

§5 Prawa Użytkownika

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.

§6 Inne informacje o użytkownikach i usługach

1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:

– lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

– IP urządzenia dostępowego,

– nazwy hostów,

-szybkość połączenia,

– czas spędzony w Serwisie,

– rodzaj przeglądarki oraz jej język,

– sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

– odwiedzane podstrony Serwisu.

4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

§7 Postanowienia końcowe

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).